Kontakt Madservice Viborg

Emne

Telefon nr.

Mail

For oplysninger vedrørende madtilbud til hjemmeboende, til- og afbestilling samt betaling

87876800

kokprod@viborg.dk

Iris Gadegaard

Teamleder for produktionskøkkenet

87 87 68 03

irjen@viborg.dk

For oplysninger vedrørende madtilbud på aflastnings- og midlertidige pladser samt på pleje- og omsorgscentre kontaktes teamlederen på det enkelte sted

Eva Ørndrup

Teamleder for køkkenerne på Blichergården, Birkegården, Sjørup Ældrecenter, Toftegården,  Møllehuset og Løgstrup dagcenter

87 87 68 05

eor@viborg.dk

Lis Johansen

Teamleder for køkkenerne på Liselund, RCV, Banebo, Åbrinken og Skovgården

87 87 68 06

lj2@viborg.dk

Mette Færk Holm

Teamleder for køkkenerne på Skovvænget, Kildehaven, Højvangen, Pensionistgården og Æblegården

87 87 68 04

mefh@viborg.dk

Ellen Lyngsø

Leder af Madservice Viborg

87 87 68 01

ely@viborg.dk